Zonnepanelen plaatsen? Beperk de risico’s!

Zonnepanelen op uw (bedrijfs)pand? Dan loopt u meer risico op schade. Met een goede verzekering en goede preventiemaatregelen vermindert u de kans op schade(s).

De overheid stimuleert de investering in duurzame energie. Veel ondernemers hebben daarom de afgelopen jaren zonnepanelen op hun dak laten leggen. Helaas is het een vrije markt waarin iedereen zich een zonnepanelen-installateur kan noemen.

Er zijn grote kwaliteitsverschillen tussen de verschillende merken zonnepanelen. Die verschillen hebben invloed op de opbrengst en levensduur van de panelen.

Panelen op een dak voegen gewicht toe waar het dak aanvankelijk niet op is berekend. Dit kan tot problemen leiden, zoals instorting door sneeuw, extra windbelasting of wateraccumulatie. Het vooraf berekenen en aanpassen van het dak is eigenlijk een voorwaarde waar steeds meer verzekeringsmaatschappijen eisen aan stellen voordat ze dak met een zonnepanelen installatie willen verzekeren!

Vóór aanschaf en plaatsing

 • Houd u aan de regels van de overheid voor het plaatsen van zonnepanelen. Controleer vooraf of een omgevingsvergunning vereist is.
 • Laat altijd door een bouwkundig constructeur berekenen of u uw dak extra moet laten verstevigen. De NEN 7250 geeft hiervoor richtlijnen. De dakconstructie is niet altijd bestand tegen het extra gewicht van de zonnepanelen, bevestigingssystemen en noodzakelijke ballast. Vraag daarom een goedkeuring van een constructeur waaruit blijkt dat de constructie voldoende draagkracht heeft.
 • Kies uw leverancier zorgvuldig. Onthoud: ook in de markt van zonnepanelen is goedkoop meestal duurkoop. Een gecertificeerde en ervaren leverancier kent de specifieke aandachtspunten van een PV-installatie (dit is de installatie die zonne-energie omzet in elektriciteit).
 • Als producenten van zonnepanelen in financiële problemen komen, komt ook de garantie op de tocht te staan. Gaat een fabriek failliet (wat helaas met regelmaat gebeurt) dan is die immers niets meer waard. Ook dat kan meewegen bij de keuze voor een leverancier.
 • Spreek met uw leverancier een opleveringskeuring af op basis van NEN 1010:2015 en NEN-EN-IEC 62446, aangevuld met een bepaling van de I/V-curve.
 • Overleg vooraf met uw installateur wat de invloed is van het plaatsen van de zonnepanelen op uw bestaande elektrische installatie. Met name het op uw bedrijf aanwezig zijn van een (automatisch inkomend) noodstroomagregaat en klimaatalarmering kan bij stroomuitval in combinatie met een zonnepanelen installatie tot levensbedreigende situaties en zelfs brand leiden indien deze systemen niet goed op elkaar zijn afgestemd.
 • Zorg dat uw dak in topconditie is voordat u de panelen laat plaatsen! Zijn de panelen eenmaal gemonteerd, dan is onderhoud aan het dak vaak lastiger.
 • Kies voor onbrandbare dakisolatie. Mocht er brand ontstaan in de zonnepaneleninstallatie, dan slaat deze minder snel over naar uw pand.
 • Glas-glaspanelen zijn duurder in aanschaf, maar brandveiliger dan andere panelen. Daarnaast geven ze minder kans op snelle afname van de opbrengst.
 • Heeft uw gebouw een dak van sandwichpanelen? Dan kunt u de bevestiging van de zonnepanelen het best laten verbinden met de hoofddraagconstructie van het gebouw.
 • Plaats de omvormers van de zonnepanelen tegen een onbrandbare achtergrond en vrij van opslag in een goed geventileerde ruimte of nog beter: in een 30 minuten brandwerende ruimte met branddetectie. Een eventuele brand in de omvormer kan dan snel gedetecteerd worden. Zo voorkomt u dat het begin van brand tot een uitslaande brand leidt.

Bij het plaatsen

 • Laat de installatie van uw zonnepanelen uitvoeren door een deskundig installateur, volgens de NEN 7250 en NEN 1010:2015.
 • Sluit de zonnepaneleninstallatie aan op een aparte groep of groepenkast, volgens NEN 1010:2015.
 • Het niet bekend zijn van de aanwezigheid van een installatie kan tot gevaarlijke situaties leiden. Bijvoorbeeld tijdens elektrotechnische installatiewerkzaamheden of brandbestrijding door de brandweer. Maak daarom de aanwezigheid van de installatie zichtbaar door middel van pictogrammen (hiervoor is maar 1 geldende uniforme sticker) bij de hoofdingang van het gebouw en bij de verdelers van de elektrische installatie.
 • Doorvoeren van kabels door een dak of gevel zijn gevoelig voor lekkage. Soms ontdekt u een lekkage pas na geruime tijd, als de schade aan de constructie al groot is. Gebrekkige installatie kan ook leiden tot een brand, bijvoorbeeld omdat gelijkstroomkabels (van zonnepanelen tot omvormer) beschadigd raken door schuren langs scherpe randen van  de dakdoorvoeren
 • Overleg met uw installateur over mogelijkheden van het beveiligingen van de installatie tegen over-  en onderspanning.
 • Laat de gebouwconstructie intact. Laat geen kabelbomen door of over een brandmuur gaan. Deze kunnen de functie van de brandmuur teniet doen.
 • Zet uw zonnepanelen vast met speciale bevestigingen zoals anti-diefstalbouten, want het zijn diefstalgevoelige objecten. Staan uw zonnepanelen op de grond? Zet er dan een degelijk hekwerk omheen of zorg voor elektronische beveiliging.
 • Controleer samen met uw verzekeringsadviseur of u nog voor het juiste bedrag verzekerd bent. Een zonnepaneleninstallatie verhoogt de waarde van uw bedrijfsgebouw én brengt extra risico’s met zich mee. Als u bent onderverzekerd, krijgt u bij schade minder uitgekeerd.

Gebruik en onderhoud

 • Laat de installatie periodiek inspecteren volgens de laatste versie van de NEN-EN-IEC 62446 inclusief thermografisch onderzoek minstens 1 keer in de 3 jaar keuren. U krijgt dan een goed beeld van de staat waarin de installatie zich bevindt.
 • Zorg ervoor dat de installatie (zoals het ontwerp en eerste meetgegevens) goed gedocumenteerd is. De basis hiervoor is de NEN-EN-IEC 62446 norm. Uw installateur weet dan hoe en wat hij moet documenteren. Een goede documentatie helpt niet alleen bij het zoeken van eventuele storingen maar levert ook informatie over de opbrengst van de installatie in de loop der tijd.
 • Vieze zonnepanelen geven aanmerkelijk minder opbrengst. Laat ze daarom regelmatig reinigen door een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf. Zelf het dak opklimmen en de panelen schoonmaken is gevaarlijk. Bovendien loopt u daarmee het risico uw zonnepanelen te beschadigen, bijvoorbeeld als u uw evenwicht verliest en valt of steunt op de panelen.
 • Vraag de serienummers van uw zonnepanelen aan uw installateur. Bij een eventuele diefstal kunt u ze hiermee beter (laten) opsporen.