Premieverhoging op uw Agrarische polis

Verzekeringsmaatschappijen hebben aangekondigd dat er aanpassingen van de premie voor de diverse agrarische schadeverzekeringen zoals gebouwen, bedrijfsmiddelen, bedrijfsstagnatie en milieuschade worden doorgevoerd.

Navraag bij verzekeraars leert ons dat de schadelast  bij bedrijven in de agrarische bedrijven zeer negatief is en dat een aanpassing van de verzekeringspremie noodzakelijk is.

Wij doen zaken met verschillende verzekeringsmaatschappijen en zijn onafhankelijk. Echter door de gewijzigde situatie in verzekeringsland en de steeds strengere acceptatie eisen door de verzekeraars zijn er nauwelijks alternatieven te vinden voor risico’s in de intensieve veehouderij. Al helemaal niet als er nog sprake is van asbest op daken en stallen welke niet brandwerend van elkaar gescheiden zijn.

Om premiestijgingen te beperken zijn er wel mogelijkheden, wij hebben samen met enkele relaties creatieve oplossingen doorgevoerd, waardoor de premies acceptabel zijn gebleven.
Dit kan ook voor u interessant zijn!

Bij vragen staan wij graag voor u en uw verzekeringen klaar.