• Nieuwbouw

Nieuwbouw en bouwplannen

Vraag ons om advies!
Nieuwbouw of een grote verbouwing is een ingrijpende gebeurtenis. Het maken van de plannen, hoe gaan we het gebouw opzetten, wat worden de looplijnen en hoe plaatsen we het in het landschap is tijdrovend maar erg interessant. De haalbaarheid wordt gecheckt, tekeningen worden gemaakt en vergunningen worden aangevraagd. In dit stadium, het maken van de tekeningen en het maken van afspraken met aannemers, is het erg belangrijk en zinvol om uw verzekeringsadviseur om advies te vragen. De verzekerbaarheid van moderne agrarische bedrijven is niet zonder meer altijd mogelijk. Steeds meer agrarische bedrijven moet voor verzekeringen hun toevlucht zoeken bij verzekeringsmakelaars op de beurs. Dit geeft meestal minder goede dekkingen en hogere premies.

Om gebouwen en bedrijf tegen een normale premie verzekerbaar te houden, is goede preventie en juiste keuze van bouwmaterialen belangrijk.

Bespreek deze zaken vooraf met uw adviseur. Wijzigingen in de plannen zijn zo goed als altijd duurder. Zeker als bij oplevering blijkt dat uw gebouw niet meer onder normale condities verzekerbaar is.

Als u weet welke risico’s er zijn, kunt u maatregelen nemen om ze te beheersen. Wij helpen u daar graag bij. Kosteloos. De Leeuw Assurantiën kan u deskundig adviseren over de veiligheid van uw gebouw en u kostbare tips geven gericht op de continuïteit van uw bedrijf.

De Construction All Risks-verzekering
De Construction All Risks-verzekering (CAR) vergoedt schade tijdens de bouw zoals materiaalschade, constructiefouten of schade aan derden. De meeste aannemers sluiten een CAR-verzekering om hun eigen risico’s te verzekeren. Als u zelf een CAR-verzekering afsluit, bent u niet afhankelijk en is het totale werk verzekerd. Ook schade door partijen, die bij de bouw zijn betrokken, kunt u meeverzekeren. U voert dus zelf regie over de risico’s bij uw bouwproject. Wij kunnen u er meer over vertellen. De premie voor de CAR-verzekering wordt bepaald door de duur en omvang van uw bouwproject.

Bouwpakket Agrarisch in één oogopslag

  • Nadenken over de risico’s van uw bouwplannen betekent dat u gericht preventiemaatregelen kunt nemen. Eventuele kosten daarvan kunt u meenemen in uw financieringsaanvraag
  • Wij adviseren u kosteloos over preventiemaatregelen om risico’s te beperken. Dit draagt bij aan uw bedrijfscontinuïteit, wat kan leiden tot een gunstige verzekeringsdekking en -premie
  • Als u zelf een CAR-verzekering afsluit, hebt u een complete dekking voor het gehele bouwtraject en bent u niet afhankelijk van andere partijen
  • Uw huidige Bedrijfsschadeverzekering in onze polissen kunt u veelal uitbreiden met een nieuwbouw/-aanbouwdekking

Meer weten?
Laat ons meedenken over preventiemaatregelen om uw bouwrisico’s te beperken. Het kost u niks, dus u kunt er alleen maar wijzer van worden. Vul het contactformulier in en wij maken zo snel mogelijk een afspraak met u.

Links

Bent u nieuwsgierig of geïnteresseerd geworden, maak dan vrijblijvend een afspraak voor een kennismakingsgesprek