Klimaat alarminstallaties op het agrarisch bedrijf

Op maandag 20 maart 2017 heeft De Leeuw Assurantiën een middag georganiseerd over Glasvezel in combinatie met Klimaat alarminstallaties op het agrarisch bedrijf. De overstap naar glasvezel is niet vanzelfsprekend.

Wij willen u graag op de hoogte brengen van wat er besproken is en dit kan eventueel ook gevolgen hebben voor de continuïteit van uw eigen bedrijf.

Het is belangrijk dat installaties volgens de geldende normen worden aangelegd en onderhouden. Ook is het belangrijk dat de aanvullende eisen voor de uitvoering en gebruik van de apparatuur worden opgevolgd.

Het is van cruciaal belang dat er een goede doormelding komt in het geval van schade of uitval, en dat deze ook bij de juiste persoon terecht komt. Nu gebeurt dit vaak via de ISDN lijn naar de telefoon en/of semafoon.

Verder moet je als ondernemer rekening houden met de volgende aandachtspunten.

  • Discipline hebben in de opvolging van een melding. Ga daadwerkelijk kijken wat er aan de hand is op je bedrijf.
  • Test regelmatig de alarmsystemen, niet alleen de testknop maar test ook eens een echte uitval van het systeem.
  • Kijk of de melder nog werkt na een onweersbui.
  • Zorg voor goed onderhoud van de installaties.

Bij de aansluiting met glasvezel zullen er nieuwe keuzes gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld, wil ik mijn analoge lijn behouden of niet. Zorg voor een dubbele meld-mogelijkheid met minimaal 4 verschillende doormeldnummers.

Voor alarmering via Glasvezel zijn er diverse mogelijkheden:

  • Analoge of ISDN lijn die er ligt behouden, echter deze lijnen gaan te zijner tijd waarschijnlijk verdwijnen.
  • Agro alarm via satellietverbinding
  • Octalarm IP met een ingebouwde GSM module

Ieder bedrijf moet een keuze maken en alleen u als ondernemer kunt deze keuze maken.
Voor alle bedrijven is het maatwerk en dit kunt u het beste met uw installateur bespreken.

Uit de discussie die middag kwam duidelijk naar voren dat:

  • Veel mensen denken dat zoals ze het nu geregeld is, ze gevrijwaard (garantie) zijn door de verzekeraar (verstikkingsschade verzekering). Dit is in veel gevallen niet zo! De eis van verzekeraars is dat bij schade een melding moet zijn binnengekomen (te traceren via logs) en dat hier adequaat op gereageerd moet worden.
  • Het is niet duidelijk of de huidige analoge-/ADSL-lijn blijft. Gaat deze op termijn vervallen of door gelust worden naar glasvezel? Verwacht niet dat het hele netwerk analoog is.

 

De sheets die de inleiders hebben gebruikt staan vermeld op onze site. Klik hier.

Terug..