• Contact

Onze gegevens

De Leeuw Assurantiën

Van Dissellaan 24 C
5531 BR Bladel
Nederland

Telefoon: 0497 – 387281
info@deleeuwbladel.nl

KVK-nummer: 170.739.29
AFM inschrijving: 120.025.49

Kifid aansluitnummer: 2000.2735
Bankrelatie: NL53 ABNA 0419 2828 82

Bezoektijden kantoor

Maandag t/m Vrijdag                  9:00 – 15:00 uur
Of op afspraak, neem hiervoor contact met ons op.

Postadres

Postbus 215
5530 AE Bladel
Nederland

Mail ons

Waar zijn we te vinden?

Klachtenprocedure

Wij vinden een goede relatie met onze klanten belangrijk. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden over onze dienstverlening of heeft u suggesties voor verbetering. Laat het ons weten, dan kunnen wij er iets aan doen.

U kent het gezegde:
“Ben u tevreden zeg het een ander”
maar
“Bent u ontevreden vertel het ons”
Blijf er dus niet mee lopen en bel ons! Meestal kunnen we het samen gemakkelijk oplossen.

Het continue verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening vinden wij heel belangrijk.

U kunt uw klacht aan ons kenbaar maken door een brief sturen naar:

De Leeuw Assurantiën
T.a.v. Simone de Leeuw
Postbus 215
5530 AE Bladel

Ook kunt u gebruik maken van ons klachtenformulier.

Wanneer kunt u antwoord verwachten?
U ontvangt binnen 7 werkdagen een bevestiging. De inhoudelijke behandeling van de klacht wordt binnen 14 werkdagen afgerond, u ontvangt binnen 21 werkdagen een schriftelijke motivering van het ingenomen standpunt.

Vervolgstappen
Bent u het niet eens met de afhandeling van de klacht door De Leeuw Assurantiën kunt u, binnen drie maanden nadat u een definitieve reactie heeft gekregen van De Leeuw Assurantiën, de klacht voorleggen aan de onafhankelijke Ombudsman Financiële Dienstverlening. De ombudsman maakt deel uit van het Kifid en bemiddelt tussen partijen.

Gegevens Kifid
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: (070) 333 89 99
Internet: www.kifid.nl

Het aansluitnummer van De Leeuw Assurantiën bij Kifid is 2000.2735.

Klachtenformulier