• Collectieve ziektekostenverzekering

Collectieve ziektekostenverzekering

In samenwerking met CZ kunnen wij onze zakelijke relaties en hun werknemers een collectieve zieketekostenverzekering aanbieden. Hiermee profiteert u van een aanzienlijke korting op de premie van de basis- en aanvullende zorgverzekering. Dit collectief geldt ook voor ZZP’ers.

De collectiviteitkorting geldt voor alle zelfstandige ondernemers en hun families en werknemers. Wij raden u aan om jaarlijks, tegen het einde van het jaar, toch even tijd te reserveren om naar uw ziektekostenverzekering te kijken.

Vaak kunt u van leuke premiebesparingen gebruik maken. Een eventuele dekkingsuitbreiding kan u ook veel geld opleveren.

Denk speciaal elk jaar even aan de tandartsdekking collectief, vooral in verband met de orthodontiedekking voor kinderen !

Ook voor andere verzekeraars kunnen wij scherpe collectieve ziektekosten aanbiedingen doen.