Klimaat alarminstallaties op het agrarisch bedrijf

Op maandag 20 maart 2017 heeft De Leeuw Assurantiën een middag georganiseerd over Glasvezel in combinatie met Klimaat alarminstallaties op het agrarisch bedrijf. De overstap naar glasvezel is niet vanzelfsprekend.

Wij willen u graag op de hoogte brengen van wat er besproken is en dit kan eventueel ook gevolgen hebben voor de continuïteit van uw eigen bedrijf.

Het is belangrijk dat installaties volgens de geldende normen worden aangelegd en onderhouden. Ook is het belangrijk dat de aanvullende eisen voor de uitvoering en gebruik van de apparatuur worden opgevolgd.

Het is van cruciaal belang dat er een goede doormelding komt in het geval van schade of uitval, en dat deze ook bij de juiste persoon terecht komt. Nu gebeurt dit vaak via de ISDN lijn naar de telefoon en/of semafoon.

Verder moet je als ondernemer rekening houden met de volgende aandachtspunten.

 • Discipline hebben in de opvolging van een melding. Ga daadwerkelijk kijken wat er aan de hand is op je bedrijf.
 • Test regelmatig de alarmsystemen, niet alleen de testknop maar test ook eens een echte uitval van het systeem.
 • Kijk of de melder nog werkt na een onweersbui.
 • Zorg voor goed onderhoud van de installaties.

Bij de aansluiting met glasvezel zullen er nieuwe keuzes gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld, wil ik mijn analoge lijn behouden of niet. Zorg voor een dubbele meld-mogelijkheid met minimaal 4 verschillende doormeldnummers.

Voor alarmering via Glasvezel zijn er diverse mogelijkheden:

 • Analoge of ISDN lijn die er ligt behouden, echter deze lijnen gaan te zijner tijd waarschijnlijk verdwijnen.
 • Agro alarm via satellietverbinding
 • Octalarm IP met een ingebouwde GSM module

Ieder bedrijf moet een keuze maken en alleen u als ondernemer kunt deze keuze maken.
Voor alle bedrijven is het maatwerk en dit kunt u het beste met uw installateur bespreken.

Uit de discussie die middag kwam duidelijk naar voren dat:

 • Veel mensen denken dat zoals ze het nu geregeld is, ze gevrijwaard (garantie) zijn door de verzekeraar (verstikkingsschade verzekering). Dit is in veel gevallen niet zo! De eis van verzekeraars is dat bij schade een melding moet zijn binnengekomen (te traceren via logs) en dat hier adequaat op gereageerd moet worden.
 • Het is niet duidelijk of de huidige analoge-/ADSL-lijn blijft. Gaat deze op termijn vervallen of door gelust worden naar glasvezel? Verwacht niet dat het hele netwerk analoog is.

 

De sheets die de inleiders hebben gebruikt staan vermeld op onze site. Klik hier.

Terug..

Uw gewassen verzekeren tegen hagel en/of storm???

Jaren geleden had vrijwel iedereen zijn akkerbouwgewassen verzekerd tegen hagel en/of storm.

Het was af en toe lastig om een schade-uitkering te krijgen, omdat de schade (opbrengstvermindering) aan het einde van het groeiseizoen werd vastgesteld. Ook het eigen risico van 3 tot 10% deed hier geen goed aan.

2015-bieten-bijna-dicht-deurne-1

 

Er werden gaandeweg steeds meer polissen opgezegd, waardoor het financiële risico na hagel en/of storm bij de ondernemer komt te liggen.

De hagel, storm en wateroverlast van deze zomer heeft veel ondernemers weer aan het denken gezet. Wij krijgen daardoor steeds meer vragen om offertes te maken voor een gewassenverzekering, meestal voor een hagel en/of stormdekking.

Indien u snel een scherpe offerte voor uw gewassen wilt, vraag dit dan even per mail aan.

Graag willen wij dan van u weten:

 • Soort gewas
 • Verzekerde som per ha
 • Aantal ha
 • Gewenste dekking hagel/storm
 • Postcode waar het perceel ligt
 • Of u afgelopen jaren gewasschade heeft geclaimd

Wij horen graag van u.

Team De Leeuw Assurantiën

 

Terug…

Druk bezochte opendag Hevar B.V. te Bladel

De open dag van Familie Hermans is op 10 december erg druk bezocht. Ongeveer 1000 geïnteresseerden kwamen een kijkje nemen in de nieuwe vleesvarkensstal. Zowel familie, collega varkenshouders, als buurtgenoten konden de nieuwbouw, die huisvesting biedt aan 4500 vleesvarkens, bewonderen.

schermafbeelding-2017-01-10-om-20-44-19

De plateaustal is voorzien van grote ramen voor natuurlijk licht bij de varkens, een biologische luchtwasser en een brijvoer installatie met bijproducten. Het varkensbedrijf voldoet aan het Beter Leven keurmerk. Brandpreventieve voldoet aan de nieuwste eisen, wat te herkennen is aan compartimentering, isolatie, branddetectie en -melding en gebruikte materialen bij de stalinrichting.

schermafbeelding-2017-01-10-om-20-44-38

Een afdeling was ingericht als “minibeurs” waar bedrijven, die meegewerkt hebben aan de realisatie van deze stal, zich konden presenteren.

schermafbeelding-2017-01-10-om-20-44-54

 

Terug…

Weet u nog wat u met uw zorgverzekering moet doen?

In de maanden november en december worden we allemaal overspoeld met informatie over ZORGVERZEKERINGEN.

Via kranten, folders, radio en TV worden we “gek” gemaakt over de zorgverzekering; de verzekering is te duur, verzekering dekt niet alles etc. etc.

Volgens ons is het niet zo moeilijk om een goede beslissing te nemen.
Onze ervaring is dat alle zorgverzekeraar nagenoeg dezelfde premie rekenen, mits u gebruik kunt maken van een collectieve aanbieding.

De grote verschillen zitten in:

 • het gekozen eigen risico
 • de gekozen aanvullende verzekering
 • de keuze van de soort basisverzekering (restitutie-, natura- of bewustpolis).

Tussen de verzekeraars zit niet erg veel premieverschil als je appels met appels vergelijkt.

Indien u voor een NATURA basisverzekering kiest is het raadzaam om voor een verzekeraar te kiezen, die bij u uit de buurt komt (deze zal ook met de meeste zorgverleners in de buurt afspraken gemaakt hebben).

Indien u een specifieke zorgvraag of behoefte heeft, is het belangrijk om de verschillende aanvullende verzekeringen naast elkaar te leggen.

Tandartsverzekering is zeer zeker interessant indien u kinderen heeft die (waarschijnlijk) moeten gaan beugelen (orthodontie).

Wij kunnen u in 5 tot 10 minuten duidelijkheid verschaffen. Voor informatie mail of bel ons!

 

Team De Leeuw Assurantiën

Terug…

Ervaringen met hagel- en stormschade juni 2016

Donderdagavond 23 juni 2016. Het was een zwoele, winderige en regenachtige zomeravond.

Na een dag hard werken zat ik om half negen buiten te genieten van een glaasje bier en hoorde de regen lekker plenzen op de plastic overkapping.

Even later ging de telefoon, een relatie uit Bergeijk, met de vraag “of ik wel wist wat voor een weer het was”. Ik vertelde hem dat ik lekker buiten zat, te genieten van de regen, de harde wind en de warme zomeravond. “Hier is het noodweer, alles waait kapot en het hagelt grote stenen. Alles gaat kapot: de woning, stallen en gewassen, als die al niet verzopen zijn”, schreeuwde hij!

Als we opgehangen hebben volgen er meer verontrustende telefoontjes.

Inmiddels komen de eerste foto’s en filmpje binnen. Het is duidelijk: hier is echt iets extreems, iets van grote orde en iets zeer plaatselijks aan de hand.

stal-hagel-1

Dezelfde avond zijn we op kantoor bij elkaar gaan zitten en we hebben deze meldingen en beelden besproken.

Het was duidelijk: we moeten snel en duidelijk handelen en de onzekerheid die onze relaties nu hebben wegnemen. Alle relaties in het rampgebied hebben we in kaart gebracht en alles voorbereid voor de volgende dag.

’s Morgen om 7.00 uur waren we in Luyksgestel en Bergeijk. Iedereen in rep en roer, wat een puinhoop aan auto’s, huizen en stallen. De busjes met werkvolk reden af en aan. Eén grote file.

Het leek wel een oorlogsgebied! Wat een schade!

 schermafbeelding-2016-12-01-om-13-38-46

Het begrip hagel en hagelschade heeft per vandaag een andere lading gekregen.
Op vrijdag zijn we alle bedrijven in het getroffen gebied langs gegaan, de schade globaal bekeken en schadeformulieren ingevuld.

Aan het eind van de dag was het duidelijk: hier moet snel actie ondernomen worden anders is de ramp dadelijk niet meer te overzien, wat betreft schade en kosten en wat betreft emotie.

Snelheid wat betreft duidelijkheid naar de ondernemers en korte lijnen voor overleg om dit te bewerkstelligen. Daarom werd besloten om met één expertisebedrijf (Dekra expertise) samen te gaan werken (in overleg met de verzekeraar met de meeste beschadigde bedrijven, Delta Lloyd). Andere verzekeraars met beschadigde bedrijven waren onder andere: Avéro Achmea, en Klaverblad.

Na het weekend zijn we op maandag en dinsdag samen met een expert van Dekra een groot gedeelte van de getroffen bedrijven langs gegaan om de schades in beeld te krijgen.

Korte lijnen met één aanspreekpunt werkt erg snel en makkelijk, is onze ervaring!

Wat was er door onze relaties al veel gedaan, daken afgezeild, voorzorgsmaatregelen getroffen tegen meer schade, offertes aangevraagd en noodreparaties uitgevoerd.

Wat kunnen mensen onder stress snel en adequaat handelen. Klasse!

’s Woensdags kregen wij het bericht van Delta Lloyd, dat een aantal bedrijven WEL tegen hagel verzekerd waren en een aantal NIET. Dit kon niet en moest uitgezocht worden!!!

schermafbeelding-2016-12-02-om-17-44-23

Samen met drie andere tussenpersonen hebben we de directie van Delta Lloyd Verzekeringen bereid gevonden om in ons gebied te komen kijken. We zijn die vrijdag bij een aantal bedrijven op bezoek geweest. Het blijkt dat als je een schade van deze omvang, met eigen ogen bekijkt, dit een enorme indruk maakt. In het nagesprek met de mensen van de directie en met onze collega’s werd de visie van Delta Lloyd al snel duidelijk: We moeten aantonen dat er ook naast hagel, sprake is geweest van storm.

In het weekend is er hard gewerkt en op maandag hadden we een aantal uitdraaien van windsnelheden, gemeten bij glastuinbouwbedrijven in Someren. De windsnelheden, die gemeten zijn, kwamen boven de 14 m/s (storm) uit! Deze uitkomsten van de metingen zijn op maandag naar Delta Lloyd gestuurd.

Op woensdag kregen wij het verlossende bericht van Delta Lloyd: Storm is aangetoond in Someren! En omdat tijdens het bezoek van de Directie was gebleken dat het schadebeeld in Someren en Luyksgestel hetzelfde was, wordt het hele rampgebied (Luyksgestel en Someren) door Delta Lloyd als stormgebied gezien.

Op deze manier hebben we, samen met verzekeraars, expertisebedrijf, collega’s en onze relaties, voor al onze verzekerden een tevreden schadeafhandeling kunnen regelen. De meeste schades zijn al geheel en tot volle tevredenheid afgewerkt. Andere schades zitten in hun eindstadium of worden later hersteld en naar tevredenheid afgewerkt.

Wij willen graag iedereen bedanken, die meegeholpen heeft om de schade te beperken en de schade van deze ramp op een nette en goede manier af te handelen:

Enkele van onze relaties die schade hebben gehad, hebben een reactie op onze site geplaatst.

Lees hier voor de reacties van onze relaties

Team De Leeuw Assurantiën

 

Terug…