Premieverhoging op uw Agrarische polis

Verzekeringsmaatschappijen hebben aangekondigd dat er aanpassingen van de premie voor de diverse agrarische schadeverzekeringen zoals gebouwen, bedrijfsmiddelen, bedrijfsstagnatie en milieuschade worden doorgevoerd.

Navraag bij verzekeraars leert ons dat de schadelast  bij bedrijven in de agrarische bedrijven zeer negatief is en dat een aanpassing van de verzekeringspremie noodzakelijk is.

Wij doen zaken met verschillende verzekeringsmaatschappijen en zijn onafhankelijk. Echter door de gewijzigde situatie in verzekeringsland en de steeds strengere acceptatie eisen door de verzekeraars zijn er nauwelijks alternatieven te vinden voor risico’s in de intensieve veehouderij. Al helemaal niet als er nog sprake is van asbest op daken en stallen welke niet brandwerend van elkaar gescheiden zijn.

Om premiestijgingen te beperken zijn er wel mogelijkheden, wij hebben samen met enkele relaties creatieve oplossingen doorgevoerd, waardoor de premies acceptabel zijn gebleven.
Dit kan ook voor u interessant zijn!

Bij vragen staan wij graag voor u en uw verzekeringen klaar.

Elektrakeuring

Heeft u een Bedrijven Compact Polis van Interpolis of een Toplandpolis van Averó dan is 2018 het laatste jaar dat u de Agro Elektra Inspectie (AEI) in zijn huidige vorm mag laten uitvoeren. Deze inspectie heeft een referentietermijn van 5 jaar.

Vanaf 2019 zullen verzekeraars aanvullende eisen stellen zoals een inspectie van NTA 8220 – SCIOS SCOPE 10. Deze is in de agrosector vrijwel altijd arbeidsintensiever. Vanuit kosten-oogpunt kunt u het beste dit jaar nog de Agro Elektra Inspectie (2018) uitvoeren.

Een regelmatige keuring van uw elektrische installatie geeft inzicht in de kwaliteit van de installatie. U signaleert eventuele mankementen tijdig en kunt ze verhelpen voordat ze tot uitval, brand of ongevallen leiden.

Offerte op maat

Wij hebben voor u met een goede en gekwalificeerde partij uit de regio, Van Empel Inspecties en Advisering, afspraken kunnen maken waardoor u dit jaar nog kan  profiteren van wel 20% korting op de Agro Elektra Inspectie.

Neem voor een offerteaanvraag contact met ons op. Dit kan telefonisch of via mail op info@deleeuwbladel.nl

Wijzigen van uw zorgpolis bij CZ

Onlangs heeft CZ de nieuwe premies en wijzigingen in de zorgpakketten bekend gemaakt. De polissen voor 2019 staan weer klaar.
Het kan zijn dat uw (gezins-) situatie is gewijzigd waardoor u uw zorgpolis wilt aanpassen.

Zorg als zelfstandige dat u een collectiviteitskorting ontvangt !! Heeft u nog geen collectiviteitskorting neem dan contact met ons op, dan bespreken we de mogelijkheden.

Tot 1 januari a.s. kunt u wijzigingen, zoals eigen risico, aanvullende verzekering of overstap, voor het volgend verzekeringsjaar doorgeven.  Als u wijzigingen wilt doorvoeren laat het dan tijdig weten.

U kunt de wijzigingen aan ons doorgeven maar ook doorgeven via “Mijn CZ”.

Wilt u de wijzigingen aan ons doorgeven doe dit dan zoveel mogelijk voor 21 december as.

Wij staan u natuurlijk graag te woord.

Een nieuw gezicht bij De Leeuw Assurantiën

Annemieke van Dijk werkt vanaf 1 april 2018 op ons kantoor. Zij komt ons versterken in de binnendienst, vooral op het particulier gebied en schadeafhandeling.

Wij hebben Annemieke leren kennen als sociaal, leergierig en geïnteresseerd persoon. Al met al zijn wij zeer blij en trots, dat Annemieke de keuze voor ons kantoor heeft gemaakt.

Wij, het hele team van De Leeuw Assurantiën, wensen Annemieke veel plezier en succes.

Annemieke stelt zich voor! <Lees meer>

Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering

De vakantie komt er weer aan !!

Hieronder enkele “weetjes” over de Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering

Dekkingsgebied reisverzekering: U kunt kiezen uit : Europa of Wereld.
Tot Europa rekenen we ook de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee. Maar bv.De Kaapverdische eilanden niet !

Bij vermissing en/of diefstal moet u altijd aangifte doen; het liefst bij de politie maar als dat niet kan dan bij bijvoorbeeld de receptie van verblijfplaats. Dit is om het mogelijk te maken een teruggevonden object naar zijn eigenaar te sturen.

Waardevolle spullen zoals een laptop, camera, sieraden, mobiele telefoon, paspoort en bril zijn bij veel reisverzekeraars niet verzekerd als ze in het ruim vervoerd worden of in de auto worden achtergelaten! Neem deze zaken daarom mee in uw handbagage.

Wat is het verschil tussen de standaard en de Dubbel-Zeker Annulerings-verzekering?

Standaard: als er sprake is van een verzekerde gebeurtenis, dan krijgt u standaard bij het afbreken van uw reis de niet-gebruikte dagen vergoed. U krijgt zelfs een vergoeding bij vertraging, langer dan 8 uur, bij vertrek of aankomst. Dubbel-Zeker: hierbij krijgt u de volledige reissom terug – tot maximaal het verzekerde bedrag – wanneer u de reis moet afbreken in geval van een verzekerde gebeurtenis. Zelfs tot de voorlaatste dag van de vakantie.

Mocht u nog vragen hebben of informatie wensen, mail of bel ons gerust.

 

Zonnepanelen plaatsen? Beperk de risico’s!

Zonnepanelen op uw (bedrijfs)pand? Dan loopt u meer risico op schade. Met een goede verzekering en goede preventiemaatregelen vermindert u de kans op schade(s).

De overheid stimuleert de investering in duurzame energie. Veel ondernemers hebben daarom de afgelopen jaren zonnepanelen op hun dak laten leggen. Helaas is het een vrije markt waarin iedereen zich een zonnepanelen-installateur kan noemen.

Er zijn grote kwaliteitsverschillen tussen de verschillende merken zonnepanelen. Die verschillen hebben invloed op de opbrengst en levensduur van de panelen.

Panelen op een dak voegen gewicht toe waar het dak aanvankelijk niet op is berekend. Dit kan tot problemen leiden, zoals instorting door sneeuw, extra windbelasting of wateraccumulatie. Het vooraf berekenen en aanpassen van het dak is eigenlijk een voorwaarde waar steeds meer verzekeringsmaatschappijen eisen aan stellen voordat ze dak met een zonnepanelen installatie willen verzekeren!

Vóór aanschaf en plaatsing

 • Houd u aan de regels van de overheid voor het plaatsen van zonnepanelen. Controleer vooraf of een omgevingsvergunning vereist is.
 • Laat altijd door een bouwkundig constructeur berekenen of u uw dak extra moet laten verstevigen. De NEN 7250 geeft hiervoor richtlijnen. De dakconstructie is niet altijd bestand tegen het extra gewicht van de zonnepanelen, bevestigingssystemen en noodzakelijke ballast. Vraag daarom een goedkeuring van een constructeur waaruit blijkt dat de constructie voldoende draagkracht heeft.
 • Kies uw leverancier zorgvuldig. Onthoud: ook in de markt van zonnepanelen is goedkoop meestal duurkoop. Een gecertificeerde en ervaren leverancier kent de specifieke aandachtspunten van een PV-installatie (dit is de installatie die zonne-energie omzet in elektriciteit).
 • Als producenten van zonnepanelen in financiële problemen komen, komt ook de garantie op de tocht te staan. Gaat een fabriek failliet (wat helaas met regelmaat gebeurt) dan is die immers niets meer waard. Ook dat kan meewegen bij de keuze voor een leverancier.
 • Spreek met uw leverancier een opleveringskeuring af op basis van NEN 1010:2015 en NEN-EN-IEC 62446, aangevuld met een bepaling van de I/V-curve.
 • Overleg vooraf met uw installateur wat de invloed is van het plaatsen van de zonnepanelen op uw bestaande elektrische installatie. Met name het op uw bedrijf aanwezig zijn van een (automatisch inkomend) noodstroomagregaat en klimaatalarmering kan bij stroomuitval in combinatie met een zonnepanelen installatie tot levensbedreigende situaties en zelfs brand leiden indien deze systemen niet goed op elkaar zijn afgestemd.
 • Zorg dat uw dak in topconditie is voordat u de panelen laat plaatsen! Zijn de panelen eenmaal gemonteerd, dan is onderhoud aan het dak vaak lastiger.
 • Kies voor onbrandbare dakisolatie. Mocht er brand ontstaan in de zonnepaneleninstallatie, dan slaat deze minder snel over naar uw pand.
 • Glas-glaspanelen zijn duurder in aanschaf, maar brandveiliger dan andere panelen. Daarnaast geven ze minder kans op snelle afname van de opbrengst.
 • Heeft uw gebouw een dak van sandwichpanelen? Dan kunt u de bevestiging van de zonnepanelen het best laten verbinden met de hoofddraagconstructie van het gebouw.
 • Plaats de omvormers van de zonnepanelen tegen een onbrandbare achtergrond en vrij van opslag in een goed geventileerde ruimte of nog beter: in een 30 minuten brandwerende ruimte met branddetectie. Een eventuele brand in de omvormer kan dan snel gedetecteerd worden. Zo voorkomt u dat het begin van brand tot een uitslaande brand leidt.

Bij het plaatsen

 • Laat de installatie van uw zonnepanelen uitvoeren door een deskundig installateur, volgens de NEN 7250 en NEN 1010:2015.
 • Sluit de zonnepaneleninstallatie aan op een aparte groep of groepenkast, volgens NEN 1010:2015.
 • Het niet bekend zijn van de aanwezigheid van een installatie kan tot gevaarlijke situaties leiden. Bijvoorbeeld tijdens elektrotechnische installatiewerkzaamheden of brandbestrijding door de brandweer. Maak daarom de aanwezigheid van de installatie zichtbaar door middel van pictogrammen (hiervoor is maar 1 geldende uniforme sticker) bij de hoofdingang van het gebouw en bij de verdelers van de elektrische installatie.
 • Doorvoeren van kabels door een dak of gevel zijn gevoelig voor lekkage. Soms ontdekt u een lekkage pas na geruime tijd, als de schade aan de constructie al groot is. Gebrekkige installatie kan ook leiden tot een brand, bijvoorbeeld omdat gelijkstroomkabels (van zonnepanelen tot omvormer) beschadigd raken door schuren langs scherpe randen van  de dakdoorvoeren
 • Overleg met uw installateur over mogelijkheden van het beveiligingen van de installatie tegen over-  en onderspanning.
 • Laat de gebouwconstructie intact. Laat geen kabelbomen door of over een brandmuur gaan. Deze kunnen de functie van de brandmuur teniet doen.
 • Zet uw zonnepanelen vast met speciale bevestigingen zoals anti-diefstalbouten, want het zijn diefstalgevoelige objecten. Staan uw zonnepanelen op de grond? Zet er dan een degelijk hekwerk omheen of zorg voor elektronische beveiliging.
 • Controleer samen met uw verzekeringsadviseur of u nog voor het juiste bedrag verzekerd bent. Een zonnepaneleninstallatie verhoogt de waarde van uw bedrijfsgebouw én brengt extra risico’s met zich mee. Als u bent onderverzekerd, krijgt u bij schade minder uitgekeerd.

Gebruik en onderhoud

 • Laat de installatie periodiek inspecteren volgens de laatste versie van de NEN-EN-IEC 62446 inclusief thermografisch onderzoek minstens 1 keer in de 3 jaar keuren. U krijgt dan een goed beeld van de staat waarin de installatie zich bevindt.
 • Zorg ervoor dat de installatie (zoals het ontwerp en eerste meetgegevens) goed gedocumenteerd is. De basis hiervoor is de NEN-EN-IEC 62446 norm. Uw installateur weet dan hoe en wat hij moet documenteren. Een goede documentatie helpt niet alleen bij het zoeken van eventuele storingen maar levert ook informatie over de opbrengst van de installatie in de loop der tijd.
 • Vieze zonnepanelen geven aanmerkelijk minder opbrengst. Laat ze daarom regelmatig reinigen door een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf. Zelf het dak opklimmen en de panelen schoonmaken is gevaarlijk. Bovendien loopt u daarmee het risico uw zonnepanelen te beschadigen, bijvoorbeeld als u uw evenwicht verliest en valt of steunt op de panelen.
 • Vraag de serienummers van uw zonnepanelen aan uw installateur. Bij een eventuele diefstal kunt u ze hiermee beter (laten) opsporen.

Klimaat alarminstallaties op het agrarisch bedrijf

Op maandag 20 maart 2017 heeft De Leeuw Assurantiën een middag georganiseerd over Glasvezel in combinatie met Klimaat alarminstallaties op het agrarisch bedrijf. De overstap naar glasvezel is niet vanzelfsprekend.

Wij willen u graag op de hoogte brengen van wat er besproken is en dit kan eventueel ook gevolgen hebben voor de continuïteit van uw eigen bedrijf.

Het is belangrijk dat installaties volgens de geldende normen worden aangelegd en onderhouden. Ook is het belangrijk dat de aanvullende eisen voor de uitvoering en gebruik van de apparatuur worden opgevolgd.

Het is van cruciaal belang dat er een goede doormelding komt in het geval van schade of uitval, en dat deze ook bij de juiste persoon terecht komt. Nu gebeurt dit vaak via de ISDN lijn naar de telefoon en/of semafoon.

Verder moet je als ondernemer rekening houden met de volgende aandachtspunten.

 • Discipline hebben in de opvolging van een melding. Ga daadwerkelijk kijken wat er aan de hand is op je bedrijf.
 • Test regelmatig de alarmsystemen, niet alleen de testknop maar test ook eens een echte uitval van het systeem.
 • Kijk of de melder nog werkt na een onweersbui.
 • Zorg voor goed onderhoud van de installaties.

Bij de aansluiting met glasvezel zullen er nieuwe keuzes gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld, wil ik mijn analoge lijn behouden of niet. Zorg voor een dubbele meld-mogelijkheid met minimaal 4 verschillende doormeldnummers.

Voor alarmering via Glasvezel zijn er diverse mogelijkheden:

 • Analoge of ISDN lijn die er ligt behouden, echter deze lijnen gaan te zijner tijd waarschijnlijk verdwijnen.
 • Agro alarm via satellietverbinding
 • Octalarm IP met een ingebouwde GSM module

Ieder bedrijf moet een keuze maken en alleen u als ondernemer kunt deze keuze maken.
Voor alle bedrijven is het maatwerk en dit kunt u het beste met uw installateur bespreken.

Uit de discussie die middag kwam duidelijk naar voren dat:

 • Veel mensen denken dat zoals ze het nu geregeld is, ze gevrijwaard (garantie) zijn door de verzekeraar (verstikkingsschade verzekering). Dit is in veel gevallen niet zo! De eis van verzekeraars is dat bij schade een melding moet zijn binnengekomen (te traceren via logs) en dat hier adequaat op gereageerd moet worden.
 • Het is niet duidelijk of de huidige analoge-/ADSL-lijn blijft. Gaat deze op termijn vervallen of door gelust worden naar glasvezel? Verwacht niet dat het hele netwerk analoog is.

 

De sheets die de inleiders hebben gebruikt staan vermeld op onze site. Klik hier.

Terug..

Geslaagde bijeenkomst Studieclub Varkenshouderij Bladel-Reusel.

Stalbranden en Preventie

Maandag 8 januari jl. organiseerde de studieclub varkenshouderij Bladel-Reusel ism De Leeuw Assurantiën een avond voor haar leden over de actualiteit van verzekeringen in de varkenshouderij.
Hierbij kwamen diverse onderwerpen aan bod, uitgelegd door Robert de Leeuw en Jeroen van Poppel van De Leeuw Assurantiën en Twan van Limpt en Maick Arendsen van Delta Lloyd verzekeringen.

Er is de laatste jaren een toename te zien van grote schades in de varkenshouderij. Met als gevolg dat steeds meer verzekeraars zich terugtrekken uit de agrarische markt. Er komen meer aanvullende eisen om het zelfde risico te blijven verzekeren. Maar ook de kleine dingen zijn van belang.

Het zijn de dingen van de dagelijkse praktijk waar we tegenaan lopen.
Het stopcontact wat kapot is gegaan, de pinnenwebben rond de elektrische motoren, de openliggende meterkast door de vervangen stop, de brandblussers die nog niet teruggehangen zijn na de keuring.

Sommige verzekeringsmaatschappijen eisen een keuringsrapport wat periodiek door een erkend bedrijf moet worden opgesteld. Daarbij moeten eventuele mankementen worden hersteld.

Om zaken verzekerd te kunnen houden is het belangrijk dat de zaken goed in orde zijn.

Op 20 februari as staat een nieuwe infoavond i.s.m. Avero Achmea op de planning voor de studieclub Varkenshouders in Oirschot-De Beerzen.

Wij zijn verhuisd

Wij zijn verhuisd - de Leeuw Bladel

Ons kantoor is verhuisd naar onze nieuwe locatie.
Onze nieuwe locatie is:
Van Dissellaan 24 C
5531 BR Bladel

Postbus 215, 5530 AE Bladel
Telnr: 0497-387281
info@deleeuwbladel.nl
www.deleeuwbladel.nl

Groetjes,
Team De Leeuw Assurantiën:
Robert, Simone en
Dieny, Vivian, Jeroen, Johan

P.S. De trekkers weten de nieuwe locatie al te vinden.

Trekkers - de Leeuw Bladel

Terug..

Kippen op vakantie?

© Fotopersburo van de Meulenhof BV  Kipcaravan

Op donderdag 29 juni vond onder grote belangstelling de opening van de allereerst kipcaravan van Nederland en de introductie van Het Groene Woud-ei plaats aan de Groene Corridor in Oirschot. Dit project van Peter en Esther van Agt van de Fladderfarm, was een van de prijswinnaars van de ondernemersprijsvraag van de Groene Corridor. Wethouder Piet Machielsen van de gemeente Oirschot verrichtte de officiële openingshandeling.

De kipcaravan
De kipcaravan is een mobiele kippenstal, die elke twee tot vier weken wordt verplaatst naar een andere locatie aan de Groene Corridor. De komende maanden scharrelen de kippen rond op diverse plekken op Oirschotse Heide.

De kipcaravan biedt plek aan 240 hennen en 9 hanen. Overdag beschermen de hanen de hennen tegen natuurlijke vijanden. ‘s Avonds gaan de kippen veilig op stok voor de nachtrust. De kipcaravan gaat dan automatisch op slot. ‘s Morgens leggen de hennen vervolgens ongestoord een smaakvol ei in hun nest, waarna ze vanaf 10 uur weer naar buiten mogen. Peter van Agt, eigenaar van de Fladderfarm in Oirschot liet de kipcaravan in eigen beheer ontwerpen en bouwen. De caravan is zelfvoorzienend. Zonnepanelen zorgen voor de elektriciteit en er is een wateropvang die regenwater opvangt en zuivert.

Het Groene Woud-ei
De eieren van de kippen die rondscharrelen aan de Groene Corridor, heten Het Groene Woud-eieren. Het Groene Woud-ei is een bijzonder smakelijk ei van de vrije-uitloopkippen, die in een natuurlijke omgeving rondscharrelen aan de Groene Corridor.

De hennen kunnen in de buitenlucht ongestoord op zoek naar hun natuurlijke voeding: granen en zaden, gras en kruiden en kevers en torren. Het Groene Woud-ei wordt verkocht vanuit de ei-automaat, die steeds bij de locatie staat waar de kippen verblijven. Zo kunnen passanten altijd kakelverse eieren kopen van de kippen aan de Groene Corridor.


www.groenewoudei.nl

Terug..