Agrarische verzekeringspremies 2020 Stijging van 100% ??

Er is flink wat rumoerigheid op het gebied van de agrarische verzekeringspremies. De rendementen op de agrarische verzekeringsportefeuilles zijn al jaren negatief. Dit heeft vooral te maken met het aantal en de grootte van de schades, zoals stalbranden, storm- en hagelschades. Ook het aantal premiebetalers (lees: aantal agrarische ondernemers) neemt af. Het aantal agrarische verzekeraars neemt ook af. AEGON, ASR en ZLM verzekeren agrarische bedrijven niet meer. Ook worden er steeds meer maxima gesteld aan de hoogte van de verzekerde bedragen (SAA, Univé). Dit alles is wel een teken aan de wand dat het steeds moeilijk wordt om goede dekkingen tegen een scherpe premie te krijgen.

Onlangs heeft Nationale Nederlanden (voorheen Delta Lloyd) een bericht uit gedaan dat voor de intensieve veehouderijbedrijven een premieverhoging verwacht mag worden van maximaal 100% op de gebouwen- en/of bedrijfsmiddelenpolissen. Voor de overige sectoren is een premieverhoging van maximaal 15% over de genoemde verzekeringen aangekondigd.

Achmea (Interpolis en Avero) heeft officieel nog geen bericht naar buiten gebracht; wij horen geluiden dat bij deze verzekeraar een premieverhoging van 5% over de hele pakketpolis aanstaande is.

Daarnaast heeft Interpolis aangekondigd dat alle intensieve veehouderijbedrijven komende jaren voor een her-inspectie bezocht gaan worden. Er worden dan ook bedrijfsspecifieke eisen en aanvullende voorwaarden verwacht. Zeer waarschijnlijk wordt er ook naar de premies gekeken en zullen eerder verleende (commerciële) kortingen van de polissen worden afgevoerd.

SAA (beurs/volmachtpolissen) heeft aangegeven dat het dekkingslimiet op de beurs, door de verzekeraars is aangepast naar maximaal  5 miljoen verzekerde som.

Er is ook een positief geluid! Klaverblad Verzekeringen heeft een flinke uitbreiding gedaan in de agrarische buitendienstmedewerkers/inspecteurs. Ook is het dekkingslimiet bij Klaverblad opgetrokken tot 8 miljoen euro. Hierdoor zullen er meer mogelijkheden zijn om verzekeringen onder te brengen en geeft deze maatschappij aan vertrouwen te hebben in de toekomst van agrarische risico’s.

Indien uw bedrijf nog asbesthoudende dakbedekking heeft blijft het nog steeds een probleem om over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij.

De stijging van de premies zal een kostprijs verhogend effect hebben op de bedrijven. Het is te hopen dat het bij deze maatregelen blijft en dat we in de toekomst weer een gezond agrarisch verzekeringsklimaat krijgen, waardoor we meer toetreders bij de maatschappijen te zien krijgen.

Om de premiestijgingen acceptabel en in de hand te houden is het raadzaam om slim en met een heldere blik naar uw polissen te kijken. Wij hebben al een grote groep verzekerden/relaties/klanten kunnen helpen door met inventieve en slimme verzekeringsoplossingen de premiestijgingen te dempen.

Terug..

Team van De Leeuw Assurantiën draait het vlees op de Demodag van Kiemkracht

Wat als grap begonnen was 3 jaar geleden is inmiddels een traditie geworden. Het team van De Leeuw Assurantiën was ook dit jaar aanwezig op de Demodag van Kiemkracht BV in Middelbeers. Tevens ook om het vlees te bakken bij de barbecue aan het eind van deze middag.

Tijdens deze middag waren veel agrarische ondernemers aanwezig om zich te laten informeren over de diverse voeder- en groenbemestergewassen maar ook veel agrariërs kwamen voor het halen van een punt voor de verlening van hun spuitlicentie.

In de koffiepauze van het middagprogramma hebben we met de ondernemers interessante gesprekken gevoerd en aandacht gevraagd voor een enquête welke we hebben gehouden deze middag.

Onder de inzenders van een volledig ingevulde enquête hebben we  4 mooie prijzen te verloten: 2 maal een brandblusser aangeboden door
ReF Brandpreventie uit Reusel en 2 maal Zwarte Kaat bierpakketten aangeboden door Brouwerij de Bolle Brouwketel.

Wij kijken terug op een mooie en leerzame middag en kijken uit naar de editie van 2020!

De prijswinnaars:
– Fam. Verhagen-Ypelaar uit Oostelbeers
– VOF Klaassen uit Wintelre
– Thijs Wouters uit Hilvarenbeek
– Math Tielemans uit Bladel

Terug

Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)

Als een bedrijfsgebouw leeg komt te staan, dan kijkt een verzekeraar anders naar het risico van het gebouw. Dit heeft dus wel degelijk gevolgen voor de verzekerbaarheid of het verzekerd houden van het gebouw.
De provincie Noord-Brabant wil eigenaren van gebouwen ondersteunen bij het maken van hun beslissingen. Kijk voor meer informatie hierover op de site van de provincie via de link: Provincie N-Br.

Terug

KPN stopt met vaste ISDN-lijn: ander alarmsysteem nodig

Ondernemers die werken met een alarm via ISDN, moeten voor 1 september 2019 hun alarmsysteem op orde hebben. KPN stopt namelijk met het verlenen van de dienst ISDN vanwege de afname van gebruikers van de traditionele telefoniediensten ISDN en PSTN.

Na 1 september 2019 werken alarmsystemen met ISDN ook niet meer. Als u overgaat naar bijvoorbeeld glasvezel met IP of IP over een DSL-verbinding, zal er gekeken moet worden of het alarm nog goed functioneert.

Verzekeringsmaatschappijen gaan vaak niet akkoord gaan met alarmsystemen die alleen werken via een internetverbinding. Analoge lijnen bellen altijd. Bij internet plus bellen (en bellen via de glasvezel) krijg u een experiabox of glasmodem aan de muur. Die moet stroom hebben, anders kan er niet gebeld worden. Er is geen één verzekeringsmaatschappij die akkoord gaat met alleen internet plus-bellen.

Er moet een back-up zijn. Zo moet er een noodstroomvoorziening zijn, mocht de spanning op de experiabox wegvallen. Ook moeten de alarmsystemen in bepaalde situaties over de optie beschikken dat ze bellen via een simkaartje op het moment dat de stroom uitvalt, zodat het systeem via het mobiele netwerk kan bellen.

Ieder bedrijf moet een keuze maken en alleen u als ondernemer kunt deze keuze maken. Voor alle bedrijven is het maatwerk en dit kunt u het beste met uw installateur bespreken.

Terug

De vakantie komt er weer aan !!

Ga je op vakantie denk dan op tijd aan uw reis- en/of annuleringsverzekering

Kies je voor een annuleringsverzekering dan is het belangrijk dat de annuleringsverzekering binnen 7 dagen na boeken van de reis is ingegaan.

Hieronder enkele “weetjes” over de Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering

Dekkingsgebied reisverzekering: U kunt kiezen uit : Europa of Wereld.
Tot Europa rekenen we ook de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee. Maar bv De Kaapverdische eilanden niet !

Bij vermissing en/of diefstal moet u altijd aangifte doen; het liefst bij de politie maar als dat niet kan dan bij bijvoorbeeld de receptie van hotel of camping. Dit is om het mogelijk te maken een teruggevonden object naar zijn eigenaar te sturen.

Waardevolle spullen zoals een laptop, camera, sieraden, mobiele telefoon, paspoort en bril zijn bij veel reisverzekeraars niet verzekerd als ze in het ruim vervoerd worden of in de auto worden achtergelaten! Neem deze zaken daarom mee in uw handbagage.

Wat is het verschil tussen de standaard en de Dubbel-Zeker Annulerings-verzekering?

Standaard: als er sprake is van een verzekerde gebeurtenis, dan krijgt u standaard bij het afbreken van uw reis de niet-gebruikte dagen vergoed. U krijgt zelfs een vergoeding bij vertraging, langer dan 8 uur, bij vertrek of aankomst. Dubbel-Zeker: hierbij krijgt u de volledige reissom terug – tot maximaal het verzekerde bedrag – wanneer u de reis moet afbreken in geval van een verzekerde gebeurtenis.

Terreuraanslagen & natuurrampen kan in combinatie met de Doorlopende Annuleringsverzekering worden afgesloten. Deze vergoedt de reis als je vertrekt binnen een bepaalde periode na de gebeurtenis naar een gebied waar recent een aanslag of ramp heeft plaatsgevonden.

Mocht u nog vragen hebben of informatie wensen, mail of bel ons gerust.

Terug

ZLM beëindigd de landbouwwerktuigen verzekering

ZLM heeft aangekondigd om de lopende landbouwwerktuigen verzekeringen te beëindigen.
Per 1 januari 2020 wordt de portefeuille landbouwwerktuigen van ZLM ondergebracht bij De Zeeuwse verzekeringen.
ZLM wordt dan uw tussenpersoon.

Heeft u verzekeringen die overgaan van ZLM naar De Zeeuwse, neem dan contact met ons op.
De Leeuw Assurantiën heeft ook een agentschap bij De Zeeuwse. Wij doen al geruime tijd zeer prettig zaken met De Zeeuwse.

Terug

Spam of Ongewenste Mail

Spam

We krijgen soms te horen van onze klanten, dat ze een mail niet hebben ontvangen. Het kan dat deze mail als “SPAM” of “Ongewenste Mail” bij uw mailserver is binnen gekomen.
Als dit zo is dan is ons advies om het mailadres “(naam medewerker)@deleeuwbladel.nl” als veilige afzender op te nemen in uw mail programma.

Terug

Eigen risico Mobiele Elektronica

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Even niet opletten en de tablet of telefoon ligt op de grond.
Altijd vervelend dat het net jou of je kind overkomt.

Vaak krijgen we vragen over het eigen risico op schades met telefoon, laptop, IPad, tablet. Gezien de vele schades die geclaimd worden hebben maatschappijen hiervoor een beperktere dekking of  een hoger eigen risico  ingevoerd.

Uw inboedelverzekering dekt de schade aan mobiele elektronica niet altijd. Dit is afhankelijk van de soort schade, eigen risico en de dekking. Het kan wel verzekerd worden.
Kijk daarbij goed of de premie die u hiervoor betaald in verhouding staat tot de kosten die een nieuwe mobiel of tablet kost.
Als je de elektronica wilt verzekeren bekijk dan ook een eventueel aanbod in de winkel of webshop.

Elektrakeuring

Het laatste jaar is er veel te doen geweest over de elektrakeuring op het agrarische bedrijf. Door veranderen van visies en risicobeoordelingen, ingegeven door de stalbranden van het afgelopen jaar, leidt dit tot strengere eisen van maatschappijen.
Een regelmatige keuring van uw elektrische installatie geeft inzicht in de kwaliteit van de installatie. U signaleert eventuele mankementen tijdig en kunt ze verhelpen voordat ze tot uitval, brand of ongevallen leiden.

Bij meerdere maatschappijen is een vrijblijvende keuring omgezet naar een verplichte keuring. Dit betekent dat de keuring maar ook herstellen van de gebreken, voor een bepaalde datum moet zijn uitgevoerd.

Check deze datum goed in de clausules van uw verzekeringspolis.

Door drukte bij keuringsbedrijven maar ook bij de herstelbedrijven, installateurs lopen de wachttijden gigantisch op.

Houd hier rekening mee !!

Offerte op maat

Wij hebben voor u met een goede en gekwalificeerde partij uit de regio, Van Empel Inspecties en Advisering, afspraken kunnen maken voor het uitvoeren van de inspectie.

Neem voor een offerteaanvraag contact met ons op. Dit kan telefonisch of via mail op info@deleeuwbladel.nl

Terug

Premieverhoging op uw Agrarische polis

Verzekeringsmaatschappijen hebben aangekondigd dat er aanpassingen van de premie voor de diverse agrarische schadeverzekeringen zoals gebouwen, bedrijfsmiddelen, bedrijfsstagnatie en milieuschade worden doorgevoerd.

Navraag bij verzekeraars leert ons dat de schadelast  bij bedrijven in de agrarische bedrijven zeer negatief is en dat een aanpassing van de verzekeringspremie noodzakelijk is.

Wij doen zaken met verschillende verzekeringsmaatschappijen en zijn onafhankelijk. Echter door de gewijzigde situatie in verzekeringsland en de steeds strengere acceptatie eisen door de verzekeraars zijn er nauwelijks alternatieven te vinden voor risico’s in de intensieve veehouderij. Al helemaal niet als er nog sprake is van asbest op daken en stallen welke niet brandwerend van elkaar gescheiden zijn.

Om premiestijgingen te beperken zijn er wel mogelijkheden, wij hebben samen met enkele relaties creatieve oplossingen doorgevoerd, waardoor de premies acceptabel zijn gebleven.
Dit kan ook voor u interessant zijn!

Bij vragen staan wij graag voor u en uw verzekeringen klaar.

Terug..