Premie zorgverzekering 2020

Onlangs heeft CZ de nieuwe premies en wijzigingen in de zorgpakketten bekend gemaakt. De polissen voor 2020 staan weer klaar.
Het kan zijn dat uw (gezins-) situatie is gewijzigd waardoor u uw zorgpolis wilt aanpassen.

Zorg als zelfstandige dat u een collectiviteitskorting ontvangt !!
Heeft u nog geen collectiviteitskorting neem dan contact met ons op, dan bespreken we de mogelijkheden.

Voor 2020 is er een belangrijke wijziging: Orthodontie
De leeftijd voor de vergoeding orthodontie wordt aangepast van 22 jaar naar 18 jaar.
De hoogte van de vergoeding wijzigt:
Tandarts Collectief: tot 18 jaar €.2.045,- vanaf 18 jaar 80% van de nota met een maximum van €.700,-. Dit bedrag is eenmalig voor de hele verzekeringsduur.
Sluit u voor het eerst een aanvullende verzekering met orthodontie af?
Dan geldt er een wachttijd van 1 jaar.

Tot 1 januari a.s. kunt u wijzigingen, zoals eigen risico, aanvullende verzekering of overstap, voor het volgend verzekeringsjaar doorgeven. Als u wijzigingen wilt doorvoeren laat het dan tijdig weten.

U kunt de wijzigingen aan ons doorgeven maar ook doorgeven via “Mijn CZ”.

Wilt u de wijzigingen aan ons doorgeven doe dit dan zoveel mogelijk
voor 21 december as.

Wij staan u natuurlijk graag te woord.

Terug..

Jeroen bedankt !

Wij willen Jeroen bedanken voor de positieve uitstraling en kennis ten behoeve van ons kantoor en de agrarische sector in het algemeen.

Jeroen veel succes met je toekomstige baan als docent aan de HAS.
Dank voor de prettige en plezierige samenwerking.

Team De Leeuw Assurantiën
Robert en Simone de Leeuw.

Terug..

Bromfietsverzekering

We willen deze verzekering onder de aandacht brengen omdat er soms onduidelijkheden over zijn.

Met name bij de bromfietsverzekering is het van belang dat de jongste bestuurder vermeld staat op de polis !!

Veel maatschappijen hebben een staffel voor de leeftijd van bestuurders:
                – tot 18 jaar
                – tot 21 jaar
                – tot 35 jaar
                – boven de 50 jaar

Dat is niet voor niets !
Dit in verband met het risico.

Bij de meeste maatschappijen ben je niet verzekerd als je schade toebrengt of oploopt, als de leeftijd vermelding op de polis niet goed is.

Neem deze boodschap nog even mee en mocht deze situatie bij jullie spelen dan graag dit te wijzigen. Neem hiervoor contact met ons op.

Terug..

Pechhulp in combinatie met je reisverzekering

Ga je met de auto op vakantie? Dan is het verstandig je te verzekeren voor pechhulp in het buitenland. Je kunt pechhulp op verschillende manieren verzekeren, bijvoorbeeld via je reisverzekering.

Dubbel verzekerd?
Het kan zijn dat je al verzekerd bent voor pechhulp onderweg. Het is goed om dit vooraf te controleren. Je kunt al voldoende verzekerd zijn via: pechdiensten zoals de ANWB, de autodealer en zelfs enkele automerken bieden het aan.

Automobilistenhulp
Veel reisverzekeringen bieden de dekking automobilistenhulp aan. Hiermee kun je hulp krijgen voor als je auto tijdens de vakantie kapot gaat. De hulp kan bestaan uit:

  • Vervangend vervoer
  • Slepen van de auto naar een garage in de buurt.
  • Toesturen van onderdelen, indien deze niet aanwezig zijn.
  • Extra verblijfkosten vanwege uitval auto.

De voorwaarden kunnen per verzekeraar verschillen, vooral voor vervangend vervoer of de vergoeding voor extra verblijfkosten. Wil je weten wat jouw reisverzekering precies vergoedt? Controleer dit dan in de polisvoorwaarden of neem contact op met ons.

Terug..

Jeroen van Poppel gaat een nieuwe uitdaging aan.

Beste relaties,

Na een fantastische periode van ruim 4 jaar ga ik De Leeuw Assurantiën verlaten.
Per 1 februari 2020 start ik als docent veehouderijtechniek aan de HAS in Den Bosch.

De agrarische sector blijft mijn lust en mijn leven maar na ruim 23 jaar werkzaam te zijn in de agrarische verzekeringsbranche is de tijd gekomen op een ander aandachtsgebied van de agrarische sector te gaan bedienen.

Alle relaties en collega’s van De Leeuw Assurantiën wil ik bedanken voor het plezierige contact en de fijne samenwerking afgelopen jaren. Ik wens jullie alle goeds op privé en zakelijk gebied en we komen elkaar ongetwijfeld de komende jaren nog wel eens tegen!

Jeroen van Poppel.

Terug..

Familie Habraken zet de deuren open van de nieuwe kippenstal!

Op vrijdag 15 november 2019 van 16.00 tot 20.00 uur wordt een open dag georganiseerd in de nieuwe ECO-ZERO vleeskuikenstal van de familie Habraken.

Namens De Leeuw Assurantiën willen wij u graag uitnodigen om te kijken naar deze moderne vleeskuikenstal.

In deze stal wordt het stalklimaat jaarrond geconditioneerd d.m.v. ECO-Units. Dit zorgt voor een optimaal klimaat op dierniveau en draagt bij aan de vermindering van de uitstoot van ammoniak en fijnstof.

Graag ontmoeten we jullie op 15 november a.s.

Met vriendelijke groet
De Leeuw Assurantiën namens

Frank en Yvonne Habraken
Bisschop Rythoviusdreef 1
5561 TD Riethoven

Terug..

Agrarische verzekeringspremies 2020 Stijging van 100% ??

Er is flink wat rumoerigheid op het gebied van de agrarische verzekeringspremies. De rendementen op de agrarische verzekeringsportefeuilles zijn al jaren negatief. Dit heeft vooral te maken met het aantal en de grootte van de schades, zoals stalbranden, storm- en hagelschades. Ook het aantal premiebetalers (lees: aantal agrarische ondernemers) neemt af. Het aantal agrarische verzekeraars neemt ook af. AEGON, ASR en ZLM verzekeren agrarische bedrijven niet meer. Ook worden er steeds meer maxima gesteld aan de hoogte van de verzekerde bedragen (SAA, Univé). Dit alles is wel een teken aan de wand dat het steeds moeilijk wordt om goede dekkingen tegen een scherpe premie te krijgen.

Onlangs heeft Nationale Nederlanden (voorheen Delta Lloyd) een bericht uit gedaan dat voor de intensieve veehouderijbedrijven een premieverhoging verwacht mag worden van maximaal 100% op de gebouwen- en/of bedrijfsmiddelenpolissen. Voor de overige sectoren is een premieverhoging van maximaal 15% over de genoemde verzekeringen aangekondigd.

Achmea (Interpolis en Avero) heeft officieel nog geen bericht naar buiten gebracht; wij horen geluiden dat bij deze verzekeraar een premieverhoging van 5% over de hele pakketpolis aanstaande is.

Daarnaast heeft Interpolis aangekondigd dat alle intensieve veehouderijbedrijven komende jaren voor een her-inspectie bezocht gaan worden. Er worden dan ook bedrijfsspecifieke eisen en aanvullende voorwaarden verwacht. Zeer waarschijnlijk wordt er ook naar de premies gekeken en zullen eerder verleende (commerciële) kortingen van de polissen worden afgevoerd.

SAA (beurs/volmachtpolissen) heeft aangegeven dat het dekkingslimiet op de beurs, door de verzekeraars is aangepast naar maximaal  5 miljoen verzekerde som.

Er is ook een positief geluid! Klaverblad Verzekeringen heeft een flinke uitbreiding gedaan in de agrarische buitendienstmedewerkers/inspecteurs. Ook is het dekkingslimiet bij Klaverblad opgetrokken tot 8 miljoen euro. Hierdoor zullen er meer mogelijkheden zijn om verzekeringen onder te brengen en geeft deze maatschappij aan vertrouwen te hebben in de toekomst van agrarische risico’s.

Indien uw bedrijf nog asbesthoudende dakbedekking heeft blijft het nog steeds een probleem om over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij.

De stijging van de premies zal een kostprijs verhogend effect hebben op de bedrijven. Het is te hopen dat het bij deze maatregelen blijft en dat we in de toekomst weer een gezond agrarisch verzekeringsklimaat krijgen, waardoor we meer toetreders bij de maatschappijen te zien krijgen.

Om de premiestijgingen acceptabel en in de hand te houden is het raadzaam om slim en met een heldere blik naar uw polissen te kijken. Wij hebben al een grote groep verzekerden/relaties/klanten kunnen helpen door met inventieve en slimme verzekeringsoplossingen de premiestijgingen te dempen.

Terug..

Team van De Leeuw Assurantiën draait het vlees op de Demodag van Kiemkracht

Wat als grap begon, 3 jaar geleden is inmiddels een traditie geworden. Het team van De Leeuw Assurantiën was ook dit jaar aanwezig op de Demodag van Kiemkracht BV in Middelbeers om het vlees te bakken bij de barbecue.

Deze middag waren veel agrarische ondernemers aanwezig om zich te laten informeren over de diverse voeder- en groenbemestergewassen en om punten te halen voor de verlenging van hun spuitlicentie.

In de koffiepauzes hebben we met de ondernemers interessante gesprekken gevoerd en aandacht gevraagd voor een enquête over de wensen van de aanwezigen over een nieuw soort verzekering voor de agrarisch sector.

Onder de inzenders van de enquête hebben we  4 mooie prijzen kunnen verloten: 2 maal een brandblusser aangeboden door ReF Brandpreventie uit Reusel en 2 maal Zwarte Kaat bierpakketten van Brouwerij De Bolle Brouwketel aangeboden door De Leeuw Assurantiën.

Wij kijken terug op een mooie en leerzame middag en kijken uit naar de editie van 2020!

De prijswinnaars:
– Fam. Verhagen-Ypelaar uit Oostelbeers
– VOF Klaassen uit Wintelre
– Thijs Wouters uit Hilvarenbeek
– Math Tielemans uit Bladel

Terug..

Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)

Als een bedrijfsgebouw leeg komt te staan, dan kijkt een verzekeraar anders naar het risico van het gebouw. Dit heeft dus wel degelijk gevolgen voor de verzekerbaarheid of het verzekerd houden van het gebouw.
De provincie Noord-Brabant wil eigenaren van gebouwen ondersteunen bij het maken van hun beslissingen. Kijk voor meer informatie hierover op de site van de provincie via de link: Provincie N-Br.

Terug..

KPN stopt met vaste ISDN-lijn: ander alarmsysteem nodig

Ondernemers die werken met een alarm via ISDN, moeten voor 1 september 2019 hun alarmsysteem op orde hebben. KPN stopt namelijk met het verlenen van de dienst ISDN vanwege de afname van gebruikers van de traditionele telefoniediensten ISDN en PSTN.

Na 1 september 2019 werken alarmsystemen met ISDN ook niet meer. Als u overgaat naar bijvoorbeeld glasvezel met IP of IP over een DSL-verbinding, zal er gekeken moet worden of het alarm nog goed functioneert.

Verzekeringsmaatschappijen gaan vaak niet akkoord gaan met alarmsystemen die alleen werken via een internetverbinding. Analoge lijnen bellen altijd. Bij internet plus bellen (en bellen via de glasvezel) krijg u een experiabox of glasmodem aan de muur. Die moet stroom hebben, anders kan er niet gebeld worden. Er is geen één verzekeringsmaatschappij die akkoord gaat met alleen internet plus-bellen.

Er moet een back-up zijn. Zo moet er een noodstroomvoorziening zijn, mocht de spanning op de experiabox wegvallen. Ook moeten de alarmsystemen in bepaalde situaties over de optie beschikken dat ze bellen via een simkaartje op het moment dat de stroom uitvalt, zodat het systeem via het mobiele netwerk kan bellen.

Ieder bedrijf moet een keuze maken en alleen u als ondernemer kunt deze keuze maken. Voor alle bedrijven is het maatwerk en dit kunt u het beste met uw installateur bespreken.

Terug