Agrarische verzekeringspremies 2020 Stijging van 100% ??

Er is flink wat rumoerigheid op het gebied van de agrarische verzekeringspremies. De rendementen op de agrarische verzekeringsportefeuilles zijn al jaren negatief. Dit heeft vooral te maken met het aantal en de grootte van de schades, zoals stalbranden, storm- en hagelschades. Ook het aantal premiebetalers (lees: aantal agrarische ondernemers) neemt af. Het aantal agrarische verzekeraars neemt ook af. AEGON, ASR en ZLM verzekeren agrarische bedrijven niet meer. Ook worden er steeds meer maxima gesteld aan de hoogte van de verzekerde bedragen (SAA, Univé). Dit alles is wel een teken aan de wand dat het steeds moeilijk wordt om goede dekkingen tegen een scherpe premie te krijgen.

Onlangs heeft Nationale Nederlanden (voorheen Delta Lloyd) een bericht uit gedaan dat voor de intensieve veehouderijbedrijven een premieverhoging verwacht mag worden van maximaal 100% op de gebouwen- en/of bedrijfsmiddelenpolissen. Voor de overige sectoren is een premieverhoging van maximaal 15% over de genoemde verzekeringen aangekondigd.

Achmea (Interpolis en Avero) heeft officieel nog geen bericht naar buiten gebracht; wij horen geluiden dat bij deze verzekeraar een premieverhoging van 5% over de hele pakketpolis aanstaande is.

Daarnaast heeft Interpolis aangekondigd dat alle intensieve veehouderijbedrijven komende jaren voor een her-inspectie bezocht gaan worden. Er worden dan ook bedrijfsspecifieke eisen en aanvullende voorwaarden verwacht. Zeer waarschijnlijk wordt er ook naar de premies gekeken en zullen eerder verleende (commerciële) kortingen van de polissen worden afgevoerd.

SAA (beurs/volmachtpolissen) heeft aangegeven dat het dekkingslimiet op de beurs, door de verzekeraars is aangepast naar maximaal  5 miljoen verzekerde som.

Er is ook een positief geluid! Klaverblad Verzekeringen heeft een flinke uitbreiding gedaan in de agrarische buitendienstmedewerkers/inspecteurs. Ook is het dekkingslimiet bij Klaverblad opgetrokken tot 8 miljoen euro. Hierdoor zullen er meer mogelijkheden zijn om verzekeringen onder te brengen en geeft deze maatschappij aan vertrouwen te hebben in de toekomst van agrarische risico’s.

Indien uw bedrijf nog asbesthoudende dakbedekking heeft blijft het nog steeds een probleem om over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij.

De stijging van de premies zal een kostprijs verhogend effect hebben op de bedrijven. Het is te hopen dat het bij deze maatregelen blijft en dat we in de toekomst weer een gezond agrarisch verzekeringsklimaat krijgen, waardoor we meer toetreders bij de maatschappijen te zien krijgen.

Om de premiestijgingen acceptabel en in de hand te houden is het raadzaam om slim en met een heldere blik naar uw polissen te kijken. Wij hebben al een grote groep verzekerden/relaties/klanten kunnen helpen door met inventieve en slimme verzekeringsoplossingen de premiestijgingen te dempen.

Terug..